Privacy

Dit privacybeleid (versie 1.01: 18 oktober 2019) is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Puur Opleidingen, Achterweg 56, 9104 CP te Damwoude, KVK-nummer 75154838.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website www.puuropleidingen.nl.  Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, lees je hieronder.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.puuropleidingen.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, voor een door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

 • Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Puur Opleidingen in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Puur Opleidingen gebruikt je persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer, zoals het opnemen van contact met jou als je erom vraagt;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Puur Opleidingen haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

 • Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.
 • Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder geven wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Puur Opleidingen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Voor het verlenen van toegang tot onze website gebruiken wij geen persoonsgegevens. Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; je surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat je deze websites bezoekt.

 

Contact